Liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Hà Nội: 1900-5858-99

TP.HCM: (08) 6292 0945

Email: support@nganluong.vn

Hỗ trợ chung

Hỗ trợ kỹ thuật

Hướng dẫn nhận tiền hoàn lại

Để nhận tiền hoàn lại, bạn đăng nhập vào website https://www.nganluong.vn bằng tài khoản NgânLượng.vn của bạn.

Lưu ý: Với những giao dịch thanh toán không sử dụng tài khoản NgânLượng.vn, để nhận tiền hoàn lại cho những giao dịch này, bạn phải đăng ký một tài khoản NgânLượng.vn. Trong đó, địa chỉ email được sử dụng để đăng ký tài khoản NgânLượng.vn phải trùng với địa chỉ email mà bạn đã sử dụng trong quá trình thanh toán cho giao dịch trên.

Bước 1: Thực hiện thao tác Nhận lại tiền

Chọn "Nhận tiền hoàn lại" trong menu THỰC HIỆN GIAO DỊCH

Click chọn thao tác 'Nhận lại tiền' tại giao dịch thanh toán bạn muốn nhận tiền hoàn lại tương ứng.

Bước 2: Xác minh giao dịch hoàn lại

Nhập chính xác mã xác minh do NgânLượng.vn gửi tới số điện thoại mua hàng của bạn.

Click vào nút 'Xác minh' để hoàn tất.